Bezpieczeństwo

Prawdopodobnie najważniejszym kluczem do bezpieczeństwa w miejscu pracy jest komunikacja. OSHA nakazuje, aby zagrażały bezpieczeństwu w miejscu pracy muszą być jasno określone i przekazane. Kompleksowa linia produktów DuraStripe firmy Ergomat oferuje szeroką gamę katalog standardowych i dostosowywalnych wizualnych i werbalnych narzędzi komunikacji wspierających i ulepszających każdą branżę lub komercyjny program bezpieczeństwa.

Od bardziej tradycyjnych narzędzi do malowania korytarzy po ostatnio przyjęte narzędzia 5S i Visual Workplace, platforma Rodzina produktów DuraStripe jest liderem na rynku we wprowadzaniu elastycznych, trwałych produktów typu peel & amp; stick do przezroczystych komunikacja w hali produkcyjnej. Od czasu wprowadzenia DuraStripe na rynek weszło wielu konkurentów z produktami me-too, ale tylko linia DuraStripe ewoluowała, aby sprostać rosnącym potrzebom użytkowników i innowatorzy.

Oznakowanie DuraStripe, interaktywne znaki LED i maty graficzne Ergomat uzupełniają kolekcję narzędzi komunikacji werbalnej oferowane w różnych, łatwych do dostosowania, elastycznych formatach, aby wzmocnić i ulepszyć komunikację dotyczącą bezpieczeństwa w obiekcie program.